• +976-7027-3911
  • tuv_zdtg@tov.gov.mn
Барилга байгууламжийг улсын комиссын дүгнэлт
Нэр Хавсралт
1 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт БОТЬ9 ТАТАХ
2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт БОТЬ8 ТАТАХ
3 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт БОТЬ7 ТАТАХ
4 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт БОТЬ6 ТАТАХ
5 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт БОТЬ5 ТАТАХ
6 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт БОТЬ4 ТАТАХ
7 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт БОТЬ3 ТАТАХ
8 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт БОТЬ2 ТАТАХ
9 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт БОТЬ1 ТАТАХ