• +976-7027-3911
  • tuv_zdtg@tov.gov.mn
Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шийдвэрийн явцын талаарх мэдээлэл
Сумдын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө

...

2023-11-08 11:58:56

Дэлгэрэнгүй..
Сумдын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

...

2023-11-08 11:58:37

Дэлгэрэнгүй..
Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

...

2023-11-08 11:54:34

Дэлгэрэнгүй..