• +976-7027-3911
  • tuv_zdtg@tov.gov.mn
Төрийн албаны зөвлөмж
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТЫН ЦАХИМ НОМ (2020-2021)

...

2022-05-25 09:24:16

Дэлгэрэнгүй..
ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЗӨВЛӨМЖ

...

2022-05-20 11:24:40

Дэлгэрэнгүй..
СУРГАЛТЫН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ

...

2022-05-20 11:22:20

Дэлгэрэнгүй..
ТАЗ-ийн 2020 оны 02 дугаар зөвлөмж

...

2022-04-22 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..