• +976-7027-3911
  • tuv_zdtg@tov.gov.mn
Эрх зүйн сурталчилгаа
ХУВЬ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

...

2022-05-18 14:30:22

Дэлгэрэнгүй..
ТАНЫ ЭРХ, ТАНЫ ОРОЛЦОО

...

2022-05-13 14:44:00

Дэлгэрэнгүй..
ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

...

2022-05-04 18:53:00

Дэлгэрэнгүй..
2022 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ӨДРӨӨС МӨРДӨЖ ЭХЭЛСЭН ХУВЬ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИАС

...

2022-05-04 11:07:00

Дэлгэрэнгүй..
БАРААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

...

2022-04-28 11:38:00

Дэлгэрэнгүй..