• +976-7027-3911
  • tuv_zdtg@tov.gov.mn
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн нэр, хаяг, дүрэм, үйл ажиллагааны чиглэл, хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг, алдагдлын тайлан, татварын хэмжээ, ногдол ашиг, удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна ...