• +976-7027-3911
Зөвлөл цаг үеийн мэдээлэл
ЭНЭ УДААГИЙН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТААР 3 АЖЛЫН БАЙР НӨХӨГДӨХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО. (2022.06.27)

...

2022-06-27 12:35:29

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТОВ ГАРЛАА

...

2022-06-27 11:58:51

Дэлгэрэнгүй..
ТАНГАРАГ ӨРГҮҮЛЭХ ЁСЛОЛЫН АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО.

...

2022-06-23 13:37:45

Дэлгэрэнгүй..
САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 6 ДУГААР ХУРАЛДААН БОЛЛОО.

...

2022-06-21 21:42:27

Дэлгэрэнгүй..
ЭНЭ УДААГИЙН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТААР 8 АЖЛЫН БАЙР НӨХӨГДӨХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО. (2022.06.08)

...

2022-06-08 16:54:58

Дэлгэрэнгүй..
САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 5 ДУГААР ХУРАЛДААН БОЛЛОО.

...

2022-06-07 13:11:29

Дэлгэрэнгүй..
2022.06.08-НЫ ӨДРИЙН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТАД ОРОЛЦОГЧДЫН БҮРТГЭЛИЙГ ХЭЛЭЛЦЭН БАТАЛГААЖУУЛЛАА.

...

2022-06-02 15:57:41

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛӨӨС 2022 ОНЫ 5 ДУГААР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭ

...

2022-06-02 09:02:58

Дэлгэрэнгүй..
ЦАХИМ НОМ ГАРЛАА

...

2022-05-25 09:20:51

Дэлгэрэнгүй..
СУЛ ОРОН ТООНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР (ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ)

...

2022-05-24 17:04:55

Дэлгэрэнгүй..