• +976-7027-3911
  • tuv_zdtg@tov.gov.mn
Зөвлөл цаг үеийн мэдээлэл
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЗАР 2024.03 Сар

...

2024-04-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЗАР 2024.02

...

2024-02-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ, ГҮЙЦЭТГЭХ 124 АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНД ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЗАР

...

2024-02-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЗАР 2023.12.05

...

2023-12-05 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЗАР 2023.10.10

...

2023-10-10 09:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЗАР

...

2023-06-29 12:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЗАР

...

2023-05-17 09:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЗАР

...

2023-04-14 12:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ТӨВ АЙМАГТ ТӨРИЙН АЛБАНЫ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ.

...

2022-10-14 09:13:59

Дэлгэрэнгүй..
ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТАД 152 ИРГЭН БҮРТГҮҮЛЛЭЭ.

...

2022-09-26 09:20:16

Дэлгэрэнгүй..