• +976-7027-3911
 • tuv_zdtg@tov.gov.mn
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС
 

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

 • Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бодлогын хэлтсүүдийн ажлыг уялдуулан зохицуулж, тэднээс шаардлагатай тайлан мэдээ, судалгаа авах, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд үйлчилнэ.
 • Хэлтэст хамааралтай Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, үндэсний хөтөлбөр, дэд хөтөлбөр төсөл, Засаг даргын албан даалгавар, захирамжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж биелэлт, үр дүнг тогтоосон хугацаанд тайлагнаж байна.

 • Засаг даргыг ажил төрлийн мэдээлэл зөвлөгөөгөөр хангаж, Засгийн газар холбогдох яам, дээд байгууллагад мэдээ тайлан, судалгааг үнэн бодитой гаргаж хугацаанд нь хүргүүлнэ.  

 • Орон нутаг /сум, баг/, хэлтэс, агентлагийн үйл ажиллагааг хянаж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангана.

 • Аймгийн Засаг даргаас сумын Засаг дарга нартай байгуулсан “Батламж” гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, биелэлтийг дүгнэнэ.

 • Аймгийн гадаад харилцааны бодлогыг хариуцаж, гадаад, дотоодын өндөр хэмжээний зочин төлөөлөгчдөд үзүүлэх төрийн ёслол, хүндэтгэлийн асуудлыг хариуцна.

 • Хүний нөөцийн хэрэгцээ, хангалт, төлөвлөлтийг явуулж, төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадварыг ахиулах, Төрийн албаны тухай хууль болон түүнтэй холбогдсон стандартын шуурхай удирдлагыг хангуулна.

 • Төрийн болон аймгийн Засаг даргын шагналын асуудлыг хариуцна.

 • Аймгийн төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны ил тод байдал, цахим хуудасны мэдээллийн баяжилтад хяналт тавьж, зөрчил дутагдлыг сайжруулахад чиглэсэн арга хэмжээ зохион байгуулна.

 • Аймгийн ЗДТГ-ын албан хэрэг, хөтлөлтийн ажлыг зохион байгуулах, боловсронгуй болгох, удирдлагаар хангах хэрэгжилтэнд хяналт тавих, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд орчин үеийн мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх асуудлыг хариуцна.

 • Аймгийн ЗДТГ-ын дотоод зохион байгуулалтыг ханган жил улирлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, цаг үеийн мэдээ мэдээллийг олон нийтэд хүргэх

 

 

Эцэг эхийн болон өөрийн нэр

Албан тушаал

Холбоо барих

1

С.Магнайбаяр

Хэлтсийн дарга бөгөөд Төрийн үйлчилгээ - мэдээллийн төвийн менежер

8809-1388

2

Б.Оюунцэцэг

Орон нутгийн бодлого, хөтөлбөр, зохицуулалт хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн

9901-9718

8889-0138

3

А.Ананд

Хүний нөөц, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

8856-7474

4

Б.Хишигдолгор

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

8805-2637

5

М.Доржмаа

Дотоод зохион байгуулалт, зөвлөл, хороод хариуцсан мэргэжилтэн

9202-0033

6

Б.Амармэнд

Шагнал, ёслол хүндэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн                                             

8801-4738

7

П.Батчимэг

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

8824-3810

8

Э.Бүжинлхам

Ерөнхий Нягтлан бодогч

9911-7881

9

 

Тооцооны Нягтлан бодогч

 

10

И.Наранжаргал

Нярав

 

11

Э.Сүнжидмаа

Архив, бичиг хэргийн албаны бичээч-операторч

9026-2660

12

П.Оюунсондор

Архив, бичиг хэргийн албаны бичээч-операторч

9994-8281

13

Ц.Саранчимэг

Архив, бичиг хэргийн албаны бичиг хүргэгч-олшруулагч

9339-9116

14

Б.Энхтүвшин

Засаг даргын туслах

9920-2972

 

2022-05-16 11:34:17