• +976-7027-3911
СУРГАЛТЫН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 04 дүгээр зөвлөмж "Сургалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай"

2022-05-20 11:22:20