• +976-7027-3911
  • tuv_zdtg@tov.gov.mn
2023 Он Сумдын удирдлагуудын нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөн
Төрийн албаны хууль тогтоомжийн өөрчлөлт, шинэчлэл

...

2023-02-07 09:00:26

Дэлгэрэнгүй..
Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс дэвшүүлсэн зорилт, анхаарах асуудал

...

2023-02-07 08:57:32

Дэлгэрэнгүй..
НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ХИЙСЭН АЖИЛ, 2023 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

...

2023-02-07 08:56:50

Дэлгэрэнгүй..
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

...

2023-02-07 08:56:12

Дэлгэрэнгүй..
Төв аймгийн Мал эмнэлгийн газрын 2022 ажлын тайлан, гоц халдварт өвчний талаарх мэдээлэл

...

2023-02-07 08:55:27

Дэлгэрэнгүй..
ТӨВ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ОНД 2022 ГАРСАН ГЭМТ ХЭРГИЙН ГАРАЛТ, ШАЛТГААН НӨХЦӨЛ, ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АНХААРАХ АСУУДАЛ

...

2023-02-07 08:54:53

Дэлгэрэнгүй..
ОНӨГазар

...

2023-02-07 08:54:14

Дэлгэрэнгүй..
ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР 2022 ОНД ХИЙСЭН АЖИЛ, ЦААШИД АНХААРАХ АСУУДЛУУД:

...

2023-02-06 17:09:00

Дэлгэрэнгүй..