• +976-7027-3911
  • tuv_zdtg@tov.gov.mn
2023 Он Сумдын удирдлагуудын нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөн
НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН САЛБАРТ 2023 ОНД АНХААРАХ АСУУДАЛ ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

...

2023-02-09 09:55:00

Дэлгэрэнгүй..
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРТ БАРИМТАЛЖ БАЙГАА БОДЛОГО, ЧИГЛЭЛ, ОРОН НУТАГТ АНХААРАХ АСУУДАЛ

...

2023-02-09 09:52:00

Дэлгэрэнгүй..
МОНГОЛЫН БАЯЛАГ 330 ТӨСӨЛ

...

2023-02-09 09:46:00

Дэлгэрэнгүй..
ТӨВ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

...

2023-02-09 09:43:40

Дэлгэрэнгүй..
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, 2023 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ

...

2023-02-07 19:15:23

Дэлгэрэнгүй..
ХУУЛЬ ЗҮЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГА НАРТ ХИЙХ МЭДЭЭЛЭЛ

...

2023-02-07 15:59:59

Дэлгэрэнгүй..
ТӨВ АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

...

2023-02-07 15:58:48

Дэлгэрэнгүй..
ТҮҮХТ ОЙ-БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ЖИЛД СУМ, ОРОН НУТГИЙН ОРОЛЦОО

...

2023-02-07 15:58:01

Дэлгэрэнгүй..
АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО БҮРДҮҮЛЭЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТ АНХААРАХ АСУУДАЛ

...

2023-02-07 10:36:25

Дэлгэрэнгүй..
"ТӨВ АЙМАГ-2022" ЦАХИМ ТАЙЛАН ҮЗЭХ ЛИНК

...

2023-02-07 09:11:31

Дэлгэрэнгүй..