• +976-7027-3911
  • tuv_zdtg@tov.gov.mn
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 A/401 Аймаг, сумын баяр наадмын тухай 2021-07-02 ҮЗЭХ
2 A/400 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгаж, авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-07-02 ҮЗЭХ
3 А/346 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгаж, авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-06-02 ҮЗЭХ
4 А/323 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллах зарим арга хэмжээний тухай 2021-05-21 ҮЗЭХ
5 А/300 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллах тухай 2021-05-07 ҮЗЭХ
6 А/247 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шижлүүлсэн хугацааг сунгасантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээ 2021-04-24 ҮЗЭХ
7 А/239 Улсын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээ 2021-04-09 ҮЗЭХ
8 А/215 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллах зарим арга хэмжээний тухай 2021-03-26 ҮЗЭХ
9 А/170 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-18 ҮЗЭХ
10 А/158 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллах тухай 2021-03-14 ҮЗЭХ
11 А/157 Хорио цээрийн дэглэмийг сунгах тухай 2021-03-11 ҮЗЭХ
12 А/155 Хичээл сургуулийн үйл ажиллагааг хэсэгчлэн эхлүүлэхтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-03-10 ҮЗЭХ
13 А/154 Дайчилгаа зохион байгуулах тухай 2021-03-10 ҮЗЭХ
14 А/150 Дайчилгаа зохион байгуулах тухай 2021-03-08 ҮЗЭХ
15 А/149 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2021-03-08 ҮЗЭХ
16 A/151 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2021-03-08 ҮЗЭХ
17 А/148 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт лабораторийн үйл ажиллагааны зааврын тухай 2021-03-07 ҮЗЭХ
18 А/147 Дайчилгаа зохион байгуулах тухай 2021-03-06 ҮЗЭХ
19 А/146 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллах тухай 2021-03-06 ҮЗЭХ
20 А/129 Хичээл сургуулийн үйл ажиллагааг хэсэгчлэн эхлүүлэхтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-02-26 ҮЗЭХ
21 А/122 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллах тухай 2021-02-24 ҮЗЭХ
22 А/120 Өвс тэжээл хуваарилах тухай 2021-02-24 ҮЗЭХ
23 А/98 “Монгол цэргийн өдөр” Зэвсэгт хүчний 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2021-02-11 ҮЗЭХ
24 А/89 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2021-02-08 ҮЗЭХ
25 А/78 Санхүүжилтийн тухай 2021-02-03 ҮЗЭХ
26 А/51 Аймгийн 2020 оны “Хөдөлмөрийн аварга”-аар шалгаруулах тухай 2021-01-27 ҮЗЭХ
27 А/50 Шагнах тухай 2021-01-27 ҮЗЭХ
28 А/49 Өвс тэжээл хуваарилах тухай 2021-01-27 ҮЗЭХ
29 А/18 Сумдын 2020 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн тухай 2021-01-15 ҮЗЭХ
30 А/12 Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2021-01-12 ҮЗЭХ