• +976-7027-3911
ЭНЭ УДААГИЙН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТААР 3 АЖЛЫН БАЙР НӨХӨГДӨХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО. (2022.06.27)

Өнөөдөр зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын үр дүнгээр төрийн үйлчилгээний 3 байгууллагын төвсийн шууд захирагчийн ажлын байр нөхөгдөх боломжтой болж салбар зөвлөлийн шийдвэрээр нэр дэвшүүлэх ажиллагаа хийгдэж байна.

2022-06-27 12:35:29