• +976-7027-3911
ЭНЭ УДААГИЙН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТААР 8 АЖЛЫН БАЙР НӨХӨГДӨХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО. (2022.06.08)
Өнөөдөр зохион байгуулсан төрийн албаны тусгай шалгалтын үр дүнгээр төрийн захиргааны 8 ажлын байр нөхөгдөх боломжтой болж салбар зөвлөлийн шийдвэрээр нэр дэвшүүлэх ажиллагаа хийгдэж байна.

 

2022-06-08 16:54:58