• +976-7027-3911
"ЁС ЗҮЙ" СЭДВЭЭР ЦАХИМ УУЛЗАЛТ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
Канад улсын санхүүжилттэй Мерит төсөл хэрэгжиж буй Төв, Дорнод, Дундговь, Сүхбаатар аймгийн ТАЗСЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга, Хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдийн II дугаар улирлын уулзалт "Ёс зүй" сэдвийн хүрээнд цахимаар зохион байгуулагдлаа. Энэ үеэр Төв аймаг дахь салбар зөвлөлөөс "Ёс зүйн чиглэлээр хийж буй ажил"-уудын талаар мэдээлэл өгсөн бол Мерит төслийн Зөвлөх Чак Конлон "Ёс зүй" сэдвээр сургалт хийлээ.
2022-04-20 16:12:02