• +976-7027-3911
  • tuv_zdtg@tov.gov.mn
ШИНЭЧЛЭН БАТАЛСАН МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ, ИНДЕКС

Монгол Улсын Боловсрол Шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны А/160 дугаар тушаал, "Мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/, индекс шинэчлэн батлах тухай"

2022-05-20 11:19:44