• +976-7027-3911
Төрийн албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам"

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 54 дүгээр тогтоолоор баталсан "Төрийн албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам"

2022-05-20 11:07:22