• +976-7027-3911
  • tuv_zdtg@tov.gov.mn
“Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар тогтоолоор баталсан "“Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”"

2022-05-20 11:06:23