• +976-7027-3911
  • tuv_zdtg@tov.gov.mn
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ, ЗАГВАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 17 дугаар тогтоолоор баталсан "ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ, ЗАГВАР"

2022-05-20 11:04:39