• +976-7027-3911
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 14 дүгээр тогтоолоор баталсан "ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ  БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР"

2022-05-20 11:01:54