• +976-7027-3911
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН ТЭМДЭГЭЭР ШАГНАХ ЖУРАМ

Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 71 дүгээр тогтоолоор баталсан "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" тэмдгээр шагнах журам

2022-05-20 10:56:43