• +976-7027-3911
  • tuv_zdtg@tov.gov.mn
САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ (ТАЗ 2019-59)

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 59 дүгээр тогтоолоор баталсан "Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн ажиллах журам"

2022-05-20 00:00:00