• +976-7027-3911
  • tuv_zdtg@tov.gov.mn
СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ НАРЫН ЦАХИМ СЕМИНАР БОЛЖ БАЙНА
Аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн хариуцсан чиг үүргийг энэ 2021 онд сум орон нутагт зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлуудын талаар чиглэл өгөх семниарийг 27 сумын Засаг даргын орлогч нарын дунд цахимаар зохион байгуулж байна.
 
2021-05-05 01:19:04