• +976-7027-3911
ТАЗ-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АУДИТЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ АЙМГИЙН ХХҮГАЗАРТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Хүний нөөцийн аудит нь байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, үйл ажиллагааг үнэлж, дүгнэсний үр дүнд зөвхөн тухайн байгууллагад зориулан хуулийн хэрэгжилтийг хангах, алдаа дутагдлыг засах, цаашид хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд чадахуйн зарчмын хэрэгжилтийг хангуулахад чиглэгдэж байна. Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлийн хүний нөөцийн аудитын ажлын хэсэг яг одоо аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт ажиллаж байна.

2022-09-20 17:59:15