• +976-7027-3911
“АМЖИЛТЫН ОД” МЕДАЛИАР 61 ХҮҮХЭД ШАГНАГДЛАА

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан сурлага, урлаг, спортын амжилт гаргасан хүүхдүүдэд аймгийн Засаг дарга бөгөөд Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүний нэрэмжит “ Амжилтын од” медаль гардуулдаг уламжлалтай. Энэ жил “Амжилтын од” медалиар 61 хүүхэд шагнагдсан бөгөөд шагналыг аймгийн Засаг дарга бөгөөд Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүн Д.Мөнхбаатар, Засаг даргын орлогч Ц.Буманбуян, ЗДТГ-ын дарга М.Отгонбат, НБХ-ийн дарга Д.Мөнхцэцэг, ГБХЗХГ-ын дарга Г.Оюунтуяа нар гардуулан өглөө.

1 хүн ба зогсож байгаа нарын зураг байж магад

2 хүн, зогсож буй хүмүүс, сууж буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

4 хүн ба зогсож буй хүмүүс нарын зураг байж магад

4 хүн, зогсож буй хүмүүс, костюм ба дотор нарын зураг байж магад

5 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

2 хүн, сууж буй хүмүүс, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

3 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

4 хүн ба зогсож буй хүмүүс нарын зураг байж магад

3 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

3 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

3 хүн ба зогсож буй хүмүүс нарын зураг байж магад

2 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

3 хүн ба зогсож буй хүмүүс нарын зураг байж магад

3 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

2 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

5 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

3 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

2 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

2 хүн, хүүхэд, сууж буй хүмүүс ба зогсож буй хүмүүс нарын зураг байж магад

7 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

3 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

2 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

3 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

2 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

3 хүн ба зогсож буй хүмүүс нарын зураг байж магад

3 хүн ба зогсож буй хүмүүс нарын зураг байж магад

2 хүн, хүүхэд, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

2 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

4 хүн ба зогсож буй хүмүүс нарын зураг байж магад

4 хүн ба зогсож буй хүмүүс нарын зураг байж магад

4 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

 

2022-05-26 15:34:00