• +976-7027-3911
  • tuv_zdtg@tov.gov.mn
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022.05.18-НЫ ӨДРИЙН А/291 ТООТ ЗАХИРАМЖ

Аймгийн засаг даргын 2022.05.18-ны өдрийн А/291 тоот захирамжаар Тариалангийн тухай болон газрын тухай хуулийн хэрэгжилт, "Таримал ургамлыг мал тэжээвэр амьтдаас хамгаалах журам"-н хэрэгжилтэнд үнэлэлт өгч, хяналт тавих ажлын хэсэг Төв аймгийнхаа тариалан бүхий 7 сумдаар ажиллах бөгөөд өнөөдөр Эрдэнэ, Архуст, Мөнгөнморьт, сумдад ХЭЗХдарга Б.Ганхуягаар ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байна. Тариаланчид малчдаас ирсэн өргөдөл гомдлыг газар дээр нь танилцаж шийдвэрлэх зөвлөн туслаж тариалангийн талбайг агрохимийн шинжилгээнд хамруулах ажлыг эрчимжүүлж хөрсний бүтэцийг сайжруулах талаар дорвитой арга хэмжээ авч ажиллах талаар болон хаврын тариалалтыг эрчимжүүлэх цар тахал, эдийн засгийн хүнд цаг үед тариаланчид үр тариа болон хүнсний ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлэх ард иргэдээ эрүүл хүнсээр хангахад иргэн, аан бүр хувь нэмрээ оруулан идэвх санаачлагатай ажиллах талаар санал солилцож үүрэг чиглэл өгч ажиллаж байна

2022-05-23 18:45:00