• +976-7027-3911
“ХҮҮХЭД БИДНИЙ ИРЭЭДҮЙ” ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖЛЭЭ

Төв аймгийн ЗДТГ, Зуунмод сумын ЗДТГ, Захирагчийн ажлын алба, “NEW HAPPY” ХХК, “Тулга Кредит” ББСБ хамтран “Хүүхэд бидний ирээдүй” төслийн арга хэмжээг зохион байгууллаа. Уг төслийн хүрээнд Зуунмод сумын 6 багийн 100 өрхөд хүнсний багц, 500 хүүхдэд баярын бэлэг гардуулсан юм.

2 хүн, сууж буй хүмүүс ба зогсож буй хүмүүс нарын зураг байж магад

2 хүн ба зогсож буй хүмүүс нарын зураг байж магад

2 хүн ба зогсож буй хүмүүс нарын зураг байж магад

хоол хүнс ба дотор нарын зураг байж магад

 

2022-05-24 13:39:00