• +976-7027-3911
“ГЭР БҮЛИЙН АНДГАЙ ӨРГӨХ, ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДУУЛАХ ЁСЛОЛ”-ЫН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Залуу гэр бүлд гэр бүлийн үнэ цэнэ, хамтын амьдралын утга учир, бат бэх харилцааг эрхэмлэх, эцэг, эхийн үүрэг хариуцлагыг ухамсарлах, үр хүүхдээ өв тэгш, өсгөн хүмүүжүүлэх ойлголт, хандлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор "ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДУУЛАХ ЁСЛОЛ"-ыг Зуунмод сумын Засаг даргын тамгын газар, Соёлын төвтэй хамтран Зуунмод хотын 5 хосын гэрлэлтийн гэрчилгээг гардуулж өглөө.

3 хүн, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

2 хүн, зогсож буй хүмүүс, сууж буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

2 хүн, зогсож буй хүмүүс ба "рдуулах есло" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад

3 хүн, зогсож буй хүмүүс ба зүлэг нарын зураг байж магад

 

2022-05-25 15:23:00