• +976-7027-3911
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ СУРГАЛТ АРГА ЗҮЙН ТӨВТЭЙ ТАНИЛЦЛАА

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан, албан хаагч, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын хүүхэд, багачууд, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад гамшиг, аюулт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг олгох, тэднийг аливаа гамшгийн үед сургаж дадлагажуулах зорилгоор Дэлхийн Зөн Олон улсын байгууллагын хөрөнгө оруулалтаар Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүн тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэн ашиглалтад оруулсан “Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүй”-н төвтэй танилцах арга хэмжээг ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад шат дараатайгаар зохион байгуулж байна.

хүн, хүүхэд ба дотор нарын зураг байж магад

3 хүн, хүүхэд, зогсож буй хүмүүс, алхаж буй хүмүүс ба гадаа нарын зураг байж магад

2022-05-18 16:53:00