• +976-7027-3911
БАЯНЦАГААН СУМАНД "ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ" ЭХЭЛЛЭЭ

Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах хууль, тогтоомж, бодлого, шийдвэр, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, сумдын мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүний бэлтгэл бэлэн байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор “Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль”-ийг Баянцагаан суманд зохион байгуулж, сургалтын үйл ажиллагааг эхлүүллээ.

12 хүн, зогсож буй хүмүүс ба гадаа нарын зураг байж магад

Тус сургалтыг аймгийн Онцгой байдлын газар, Эрүүл мэндийн газар, Мал эмнэлгийн газар, Цагдаагийн газар, Улаанзагалмайн хороо хамтран зохион байгуулж байна.

Сургалт, дадлага Баянцагаан суманд 3 өдрийн турш зохион байгуулагдана.

6 хүн, зогсож буй хүмүүс ба гадаа нарын зураг байж магад

2022-05-18 20:28:00