• +976-7027-3911
АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЕСДҮГЭЭР ХУРАЛДААН ХУРАЛДАЖ БАЙНА

Тус хуралдаанаар:

- Аймгийн ИТХ-ын дүрэм шинэчлэн батлах тухай

- Төсөвт байгууллагуудын барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, их засвар хийх эрэмбэ дараалал шинэчлэн тогтоох тухай

- Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай тусгай зөвшөөрөлд санал авах тухай

- Газрын дуудлага худалдааны орлого хуваарилах, зарцуулах, хяналт тавих журам батлах тухай

- Орон нутгийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг дэмжих орон нутгийн сангийн журам батлах тухай

- Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаагчдын хяналтын тоо батлах тухай

- “Зуунмод үйлдвэр технологийн парк” төслийн тухай

- “Ногоон Төв аймаг” нөхөн сэргээлтийн тухай зэрэг асуудлыг хэлэлцэж байна.

2 хүн ба зогсож буй хүмүүс нарын зураг байж магад

4 хүн, сууж буй хүмүүс, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

7 хүн, зогсож буй хүмүүс, сууж буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

8 хүн, зогсож буй хүмүүс, сууж буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад

2022-05-19 11:39:00