• +976-7027-3911
АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН 9 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН ХУРАЛДАЖ БАЙНА
Тус хуралдаанаар:
1. Мал аж ахуй, төв суурийн газрын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын талаарх мэдээлэл
2. 2021 оны хөрөнгө оруулалтын явц, Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээлэл
3. Орон нутгийн өмчийн газрын үйл ажиллагааны мэдээлэл
4. Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2020-2021 оны аймгийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тухай
5. “Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
6. Төв-соёл” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тухай
7. Аймгийн ИТх-ын ажлын албанаас сумдад ажилласан дүн, сумдын хуралдааны тогтоолд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн тухай
8. Төрийн дээд одон медальд уламжлах туай зэрэг асуудлыг хэлэлцэж байна. Хуралдаанаас гарсан тогтоол, шийдвэрийн талаар бид эргэн мэдээлэх болно
2021-10-22 10:04:49