• +976-7027-3911
  • admin@tov.gov.mn
ДОТООДЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛЭЭ ДЭМЖИН ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Төв аймаг өнгөрсөн хугацаанд аймаг, орон нутгийнхаа иргэд, жижиг дунд үйлдвэрлэл, өрхийн үйлдвэрлэл, аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжин жилд дунджаар 6-7 удаагийн үзэсгэлэн худалдааг тогтмол зохион байгуулж 700-800 сая төгрөгийн худалдан авалтыг хийж баялаг бүтээгчдээ дэмжин ажиллаж ирсэн. 2019 онд дэлхий нийтийг хамарсан Ковид-19 цар тахал дэгдсэнээр Баялаг бүтээгчдийн хувьд бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулахад хүндрэл бэрхшээл тулгарч байгаа. Иймд "Төв аймагт үйлдвэрлэв" дэлгүүрийг нээж байгаатай холбогдуулан 2021 оны 9 дүгээр сарын 13-наас эхлэн цар тахлын үеийн халдвар хамгаалал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангуулан сум бүрээр хуваарь гарган үзэсгэлэн худалдааг Зуунмод суманд зохион байгуулж байна. Та бүхэн өөрийн нутагт үйлдвэрлэсэн органик бараа, бүтээгдэхүүнийг нэмүү өртөггүйгээр шууд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн гар дээрээс худалдан аваарай.

2021-09-11 12:10:14