• +976-7027-3911

Видео мэдээ

 • Төв аймгийн цаг нэвтрүүлэг

  2022-05-18 10:09:10

 • Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн мэдээлэл

  2022-05-03 09:46:11

 • "Төв аймгийн цаг" нэвтрүүлэг №2022/02

  2022-03-23 15:57:26

 • ҮНДСЭН ХУУЛИАР ТУНХАГЛАСАН ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨ

  2022-01-12 17:27:44

 • ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ ШИНЭЧЛЭЛТ

  2022-01-12 17:27:25

 • НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨЛӨВШИЛ, ХӨГЖИЛ

  2022-01-12 17:26:59

 • "Төв аймгийн цаг" нэвтрүүлэг №2022/01

  2022-01-12 15:04:21

 • "Төв аймгийн цаг" нэвтрүүлэг

  2022-01-03 14:58:53

 • "Төв аймгийн цаг" нэвтрүүлэг

  2022-01-03 14:57:33

 • Шударга ёс хичээл

  2021-10-13 12:49:01

 • Авлигын шилэн бөмбөлөг

  2021-10-13 12:48:35

 • Аавын захиас

  2021-10-13 12:48:06

 • Авилгатай тэмцэх газар

  2021-10-13 12:25:22

 • Өнөөдөр маргааш

  2021-10-13 12:24:29

 • EAGLE

  2021-10-13 12:23:53

 • C1

  2021-10-13 12:19:48