• +976-7027-3911
ЭНЭ УДААГИЙН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТААР 42 БУЮУ НИЙТ ЗАРЛАГДСАН АЖЛЫН БАЙРНЫ 26.25% НЬ НӨХӨГДӨХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО. (2022.05.02-03)
Төрийн захиргааны 160 сул ажлын байрыг нөхөх тусгай
шалгалт 2022 оны 05 дугаар сарын 02-03-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.
Шалгалтын нийлбэр дүнгээр 42 ажлын байр нөхөгдөх боломжтой болж салбар зөвлөлийн шийдвэрээр нэр дэвшүүлэх ажиллагаа хийгдэж байна.
2022-05-03 18:24:12