• +976-7027-3911
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД ТУРШЛАГА СУДАЛЛАА.

Төрийн албаны зөвлөлийн Говьсүмбэр аймаг дахь салбар зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүд Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаатай танилцаж, харилцан туршлага судаллаа. 2 аймаг дахь салбар зөвлөлүүд чиг үүргийн хүрээнд хийгдэж буй онцлог ажил, арга хэмжээ, тэдгээрийн зохион байгуулалт, орон нутагт тулгамдаж буй асуудлын талаар санал солилцон Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. 

2022-04-28 00:00:00