• +976-7027-3911
Төсөл хөтөлбөр
ТӨРИЙН ЗАРИМ ҮҮРГИЙГ ТББ-ААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ ШАЛГАРУУЛАХ УДИРДАМЖ

...

2021-08-10 14:26:04

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ТББ ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ИРҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

...

2021-08-10 14:24:22

Дэлгэрэнгүй..
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД ИРГЭД ТА САНАЛАА ИЛГЭЭНЭ ҮҮ

Төв аймгийн хэмжээнд, хууль бус уул уурхайн зориулалтаар ашиглагдаж эвдэрч, эзэнгүй орхигдсон газарт нөхөн сэргээлт хийх журмын төсөл ...

2021-08-07 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..