• +976-7027-3911
2022 оны II ээлжийн цэрэг татлагын зар

2022 оны II ээлжийн цэрэг татлага 18 суманд явагдах тул тухайн сумын цэргийн насны залуучууд та бүхэн эх орныхоо өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж, идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.

2022-09-21 10:29:23