Цэргийн штаб

Аймаг орон нутгийн хэмжээнд батлан хамгаалахын чиглэлээр төр засгаас баримталж байгаа бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт шинжилгээ хийж үр дүнг тооцох, төрийн захиргааны байгууллагыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах замаар төрийн захиргааны ажлыг тогтвортой, чанартай, шуурхай, стандартын дагуу явуулж үр дүнд хүргэхэд оршино.