СУМ ДУНДЫН СҮРЬЕЭГИЙН ЛАБОРАТОРИЙГ БОРНУУР СУМАНД БАЙГУУЛЛАА

Аймгийн Засаг даргын санаачилгаар ЭМЯамны дэргэдэх Глобал сан, Сумын эмч мэргэжилтнүүдийн холбоо, Аймгийн ЭМГазар, Нэгдсэн эмнэлэг хамтран “Сүрьеэгүй Төв аймаг” хөдөлгөөнийг аймгийн хэмжээнд өрнүүлж байгаа. Тус арга хэмжээ Борнуур суманд зохион байгуулагдлаа. Арга хэмжээний үеэр иргэддээ эрүүл мэндийг үйлчилгээг ойртуулах зорилгоор Аймгийн Засаг даргын санаачилгаар халдварт өвчний эрт илрүүлэг хийх лабораторийг байгууллаа. Ингэснээр хүн ам ихээр төвлөрсөн Жаргалант, Сүмбэр зэрэг хойд сумдын иргэд Борнуур суманд халдварт өвчний эрт илрүүлэгт хамрагдах боломж бүрдэж байгаа юм.
Энэхүү сүрьеэгийн төлөвлөгөөт урьдчилан сэргийлэх үзлэг 20 дахь сумандаа явагдаж байгаа “Нүүдлийн амбулатори”-ийн үзлэг, шинжилгээтэй хамт явагдаж буйгаараа онцлогтой юм.