ӨГӨӨМӨР ХОЁРДУГААР БАГТ 100 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ ШИНЭЭР БАРИГДАЖ АШИГЛАЛТАД ОРОХОД БЭЛЭН БОЛЖЭЭ

Жаргалант сумын өгөөмөр хоёрдугаар баг нь 2000 гаруй хүн амтай. Нийт хүн амын 15 хувийг 2-5 насны хүүхэд эзэлдэг. Тус багийн цэцэрлэг анх 2006 онд 50 хүүхдийн хүчин чадалтайгаар байгуулагдаж байсан бол одоогийн байдлаар 100 хүүхдийг хүлээн авч байгаа юм. Цэцэрлэгийн насны хүүхдийн тоо ихэссэн тул нэмж хоёр гэр цэцэрлэг байгуулж нийт 4 бүлэгт хуваан сургалт, хөгжлийн үйл ажиллагаагаа явуулдаг аж. Харин өнгөрсөн 2018 онд Жаргалант сумын Өгөөмөр хоёрдугаар багт улсын төсвийн 784 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд ашиглалтад ороход бэлэн болжээ. Цэцэрлэгийн шинэ барилга нь 4 бүлэгтэй, биеийн тамир, урлаг заал зэргээс бүрдэж байгаа юм.