13 СУМТАЙ МАЛ АЖ АХУЙ, ТӨВ СУУРИН ГАЗРЫН ӨВӨЛЖИЛТИЙН АСУУДЛААР ЦАХИМ ХУРАЛ ХИЙЛЭЭ

Аймгийн Засаг дарга Ж.Батжаргал тэргүүтэй удирдлагууд 2019-2020 оны мал аж ахуй, төв суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явц, урианы жилийн ажлын хэрэгжилт, үйлдвэрлэл үйлчилгээний нөхцөл байдал, байгаль орчны асуудлаар тал хээрийн бүсийн 13 сумтай цахим хурал хийж, үүрэг чиглэл өглөө.