Засаг даргын захирамж

ДугаарНэрОн сар
A/01Төлөвлөгөө батлах тухай2019.01.07
A/02“Цагаан сар 2019” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 2019.01.07
A/03 Уриалга хэрэгжүүлэх тухай 2019.01.07
A/13 Журам батлах тухай 2019.01.10
A/14 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019.01.10
A/16 Зардал гаргах тухай 2019.01.10
A/20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.01.11
A/21 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.01.11
A/22 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.01.11
A/23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.01.11
A/26 Сумдын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн тухай 2019.01.15
A/30 Гэмт хэрэг, хув журмын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр олон нийтийн эргүүл ажиллуулах тухай 2019.01.15
A/31 Хөдөлмөрч манлай ахмадуудыг шагнах тухай 2019.01.15
A/33 Сургалт семинар зохион байгуулах тухай 2019.01.15
A/34 Төлөөлөгч томилох тухай 2019.01.15
A/38 Барилга байгууламж ашиглалтанд оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах талаар авах арга хэмжээний тухай 2019.01.18
A/39 Зардал гаргах тухай 2019.01.18
A/41 Шинээр тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019.01.18
A/42 Орон сууцны зөвлөл байгуулах тухай 2019.01.18
A/43 Шагнах тухай 2019.01.18
A/44 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.01.18
A/45 Зардал гаргах тухай 2019.01.22
A/47 Ажлын хэсэг томилж зардал гаргах тухай 2019.01.23
A/49 Хөрөнгө гаргах тухай 2019.01.23
A/50 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.01.23
A/51 Гэрэлтүүлгийн ашиглалт үйлчилгээний тухай 2019.01.23
A/52 Аймгийн алдарт уяач цол олгох тухай 2019.01.24
A/53 Түрээсийн орон сууцанд иргэдийг хамруулах квот хуваарилах тухай 2019.01.25
A/57 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд боловсрол нийгмийн хамгааллын салбар комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай 2019.01.27
A/58 Орон нутгийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019.01.29
A/59 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019.01.29
A/61 Сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэх эргүүл жижүүр ажиллуулах тухай 2019.01.29
A/62 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.01.29
A/83 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.02.02
A/86 Хөрөнгө гаргах тухай 2019.02.04
A/87 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.02.04
A/88 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.02.04
A/89 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019.02.13
A/90 Сүрьеэгүй төв аймаг хөдөлгөөн өрнүүлэх тухай 2019.02.14
A/93 Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг, орон нутгийн авто зам ашигласны төлбөр хураах тухай 2019.02.18
A/94 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.02.18
A/96 Аймгийн аялал жуулчлалын орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2019.02.20
A/97Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах тухай 2019.02.20
A/98 Монгол цэргийн өдөр Зэвсэгт хүчин 98 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2019.02.20
A/111 Сумын тооллогын комиссыг байгуулж, аймгийн комиссын бүрэлдэхүүний чиг үүргийг батлах тухай 2019.02.20
A/131 Зардал гаргах тухай 2019.03.01
A/133 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.03.01
A/142 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.03.06
A/144 Аймгийн өсвөрийн шигшээ багийн зардал гаргах тухай 2019.03.06
A/151 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2019.03.07
A/157 Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээнийн тухай 2019.03.13
A/160 Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн ажил зохион байгуулах тухай 2019.03.15
A/175 Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хяналт тавих тухай 2019.03.26
A/187 Үзэсгэлэн яармагт оролцох тухай 2019.03.29
A/188 Зардал гаргах тухай 2019.04.01
A/189 Дуудлага худалдаа Хөдөлмөрийн амт үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 2019.04.01
A/190 Соёлын төв байгуулах тухай 2019.04.01
A/191 Гоц халдварт болон халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажлыг эхлүүлэх үйлчилгээний хөлс олгох тухай 2019.04.02
A/192 Тариалалтын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө баталж штаб байгуулах тухай 2019.04.03
A/203 2019 оны 1-р ээлжийн цэрэг халалт, татах ажлыг зохион байгуулах тухай 2019.04.05
A/209 Эрх шилжүүлэх тухай 2019.04.10
A/212 Цэргийн үүрэгтний үзлэг шалгалт явуулах тухай 2019.04.11
A/221 Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 2019.04.15
A/157 Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээнийн тухай 2019.03.13
A/229 Гэр бүлийн өдрийн тухай 2019.04.15
A/232 Халх голын дайны ялалтын 80 жилийн ойг тохиолдуулан Монгол улсын баатар Д.Самдангийн нэрэмжит тэмцээний зардал гаргах тухай 2019.04.16
A/234 Эрх шилжүүлэх тухай 2019.04.17
A/234 Салбар зөвлөл байгуулах тухай 2019.04.19
A/240 Зардал гаргах тухай 2019.04.19
A/249 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.04.24
A/250 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.04.25
A/251 Нэмэлт гэрээ байгуулах тухай 2019.04.25
A/252 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019.04.30
A/254 Ажлын хэсэг томилж зардал гаргах тухай 2019.05.01
A/255 Хөрөнгө гаргах тухай 2019.05.01
A/259 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019.05.02
A/260 Төв + Хөгжлийн лиг зохион байгуулах тухай 2019.05.03
A/264 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.05.06
A/273 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг нурааж дахин төлөвлөх тухай 2019.05.09
A/274 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй баригыг буулган, дахин төлөвлөх ажлын сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.05.09
A/275 Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлүүлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019.05.01
A/278 Нэмэлт гэрээ байгуулах тухай 2019.05.10
A/280 Нэмэлт дархлаажуулалт зохион байгуулах тухай 2019.05.14
A/281 Эрх шилжүүлэх тухай 2019.05.14
A/282 Сумдын баяр наадмын тов тогтоох тухай 2019.05.14
A/284 Төлөвлөгөө баталж зардал гаргах тухай 2019.05.14
A/287 Гамшгаас хамгаалах сургалт зохион байгуулах зардал гаргах тухай 2019.05.17
A/304 Дуудлага худалдаанд шалгарсан иргэдэд газар эзэмшүүлэх тухай 2019.05.20
A/307 Аймгийн зэрэглэлтэй хурдан морины бүсийн уралдаан зохион байгуулах тухай 2019.05.21
A/308 Зардал гаргах тухай 2019.05.21
A/309 Зардал гаргах тухай 2019.05.21
A/314 Ажлын хэсэг томилж зардал гаргах тухай 2019.05.21
A/316 Болзолт уралдаан зохион байгуулах тухай 2019.05.22
A/325 Аймгийн баяр наадам зохион байгуулж тэмдэглэх тухай 2019.05.28
A/327 Зардал гаргах тухай 2019.05.28
A/328 Шагнах тухай 2019.05.28
A/330 Зөвлөх томилж ажилуулах тухай 2019.05.28
A/343 Халх голын дайны ялалтын 80 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.05.31
A/344 Зардал гаргах тухай 2019.05.31
A/350 Мал эмнэлгийн халдваргүйтлийн сарын аян зохион байгуулах тухай 2019.06.05
A/355 Өвс хадлан тэжээлийн төлөвлөгөө батлах тухай 2019.06.07
A/375 Гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019.06.08
A/383 Элсэлтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.06.24
A/393 Наадам 2019 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 2019.07.01
A/396 Шагналын жишиг хэмжээ тогтоох тухай 2019.07.01
A/398 Зардал гаргах тухай 2019.07.01
A/401 Сахилга хариуцлагыг өндөржүүлж эрхүүл ажиллуулах тухай 2019.07.02
A/403 Цусны даралтаа тогтмол хянаж хэвшицгээе аян зохион байгуулах тухай 2019.07.02
A/406 Зардал гаргах тухай 2019.07.03
A/407 Төв түмний цэнгэл 2019 наадам зохион байгуулах тухай 2019.07.04
A/412 Начин цол олгох тухай 2019.07.09
A/413 Аймгийн харцага цол олгох тухай 2019.07.09
A/414 Үндэсний бөхийн цолны чимэг олгох тухай 2019.07.09
A/415 Үндэсний бөхийн цолны чимэг олгох тухай 2019.07.09
A/416 Аймгийн хошой мэргэн цол олгох тухай 2019.07.09
A/417 Аймгийн арслан цол олгох тухай 2019.07.09
A/418 Мал сүргийг угаалганд хамруулах тухай 2019.07.17
A/435 Дэд ажлын хэсэг байгуулж ажил эрчимжүүлэх тухай 2019.07.25
A/439 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019.07.31
A/441 Элсэлтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.06.24
A/383 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.08.01
A/383 Элсэлтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.06.24
A/446 Хоршоологчдын улсын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2019.08.02
A/448 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019.08.05
A/451 Халх голын түүхт 80 жилийн ойг оролцох өсвөрийн дайчдын Морин буухиа аялалд оролцох сурагчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019.08.09
A/452 Ажлын хэсэг томилж зардал гаргах тухай 2019.08.09
A/455 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019.08.02
A/457 Шагнах тухай 2019.08.14
A/458 Шагнах тухай 2019.08.14
A/459 Зардал гаргах тухай 2019.08.14
A/460 Зардал гаргах тухай 2019.08.14
A/461 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.08.14
A/462 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.08.14
A/464 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.08.26
A/465 Ургацын штаб байгуулах тухай 2019.08.26
A/474 Монголын хүүхдийн спортын шигшээ тэмцээнд оролцох зардал гаргах тухай 2019.08.29
A/475 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.09.02
A/476 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019.09.05
A/477 Газар эзэмшшлэх дуудлаг худалдааг дахин зохион байгуулах 2019.09.05
A/493 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.09.07
A/495 Зардал гаргах тухай 2019.09.11
A/496 Зардал гаргах тухай 2019.09.11
A/498 Батлан хамгаалах бодлого завсэгт хүчний үйл ажиллагааг сурталчлах өдөрлөг зохион байгуулахад шаардагдах зардлын тухай 2019.09.12
A/500 Дэмжлэг үзүүлж хөрөнгө гаргах тухай 2019.09.17
A/506 Хөдөлмөрч манлай ахмадуудыг шагнах тухай 2019.09.19
A/507 Зардал гаргах тухай 2019.09.19
A/515 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019.09.23
A/516 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.09.24
A/520 Ажлын хэсэг томилох тухай 2019.09.25
A/521 Улсын үзлэг зохион байгуулах тухай 2019.09.27
A/527 А.Хонгорзулд дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019.10.02
A/529 Зардал гаргах тухай 2019.10.02
A/531 Хяналт шалгалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.10.03
A/537 Бизнес форум зохион байгуулах тухай 2019.10.04
A/546 Бэлчээрийн мэрэгч үлийн цагаан оготнотой тэмцэх талбайн хэмжээ батлах тухай 2019.10.09
A/547 Галт зэвсгийн тооллого хийх тухай 2019.10.09
A/549 Мод тарих өдрийн сургалт зохион байгуулах тухай 2019.10.09
A/558 Журам батлах тухай 2019.10.02
A/562 Вакцинжуулалтын ажлыг эхлүүлэх тухай 2019.10.23
A/577 Журам батлах тухай 2019.11.05
A/578 Нөхөн сэргээлт хүлээж авах зардал гаргах тухай 2019.11.06
A/582 Эрх шилжүүлэх тухай 2019.11.07
A/588 Зардал гаргах тухай 2019.11.18
A/594 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.11.19
A/599 Малын генетик нөөцийн төлөв байдлыг тодорхойлж ялган тэмдэглэгээ бүртгэлжүүлэлтэнд хамруулах тухай 2019.11.21
A/600 Сургалт өдөрлөг уулзалт зохион байгуулж зардал гаргах тухай 2019.11.21
A/615 Нийгмийн ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн хороо байгуулах тухай 2019.12.04
A/620 Агаар бохирдуулах бодисын хаягдлын тооллого явуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.12.06