Засаг даргын захирамж

ДугаарНэрОн сар
A/01Төлөвлөгөө батлах тухай2019.01.07
A/02“Цагаан сар 2019” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 2019.01.07
A/03 Уриалга хэрэгжүүлэх тухай 2019.01.07
A/13 Журам батлах тухай 2019.01.10
A/14 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019.01.10
A/16 Зардал гаргах тухай 2019.01.10
A/20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.01.11
A/21 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.01.11
A/22 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.01.11
A/23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.01.11
A/26 Сумдын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн тухай 2019.01.15
A/30 Гэмт хэрэг, хув журмын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр олон нийтийн эргүүл ажиллуулах тухай 2019.01.15
A/31 Хөдөлмөрч манлай ахмадуудыг шагнах тухай 2019.01.15
A/33 Сургалт семинар зохион байгуулах тухай 2019.01.15
A/34 Төлөөлөгч томилох тухай 2019.01.15
A/38 Барилга байгууламж ашиглалтанд оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах талаар авах арга хэмжээний тухай 2019.01.18
A/39 Зардал гаргах тухай 2019.01.18
A/41 Шинээр тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019.01.18
A/42 Орон сууцны зөвлөл байгуулах тухай 2019.01.18
A/43 Шагнах тухай 2019.01.18
A/44 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.01.18
A/45 Зардал гаргах тухай 2019.01.22
A/47 Ажлын хэсэг томилж зардал гаргах тухай 2019.01.23
A/49 Хөрөнгө гаргах тухай 2019.01.23
A/50 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.01.23
A/51 Гэрэлтүүлгийн ашиглалт үйлчилгээний тухай 2019.01.23
A/52 Аймгийн алдарт уяач цол олгох тухай 2019.01.24
A/53 Түрээсийн орон сууцанд иргэдийг хамруулах квот хуваарилах тухай 2019.01.25
A/57 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд боловсрол нийгмийн хамгааллын салбар комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай 2019.01.27
A/58 Орон нутгийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019.01.29
A/59 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019.01.29
A/61 Сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэх эргүүл жижүүр ажиллуулах тухай 2019.01.29
A/62 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.01.29
A/83 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.02.02
A/86 Хөрөнгө гаргах тухай 2019.02.04
A/87 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.02.04
A/88 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.02.04
A/89 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019.02.13
A/90 Сүрьеэгүй төв аймаг хөдөлгөөн өрнүүлэх тухай 2019.02.14
A/93 Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг, орон нутгийн авто зам ашигласны төлбөр хураах тухай 2019.02.18
A/94 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.02.18
A/96 Аймгийн аялал жуулчлалын орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2019.02.20
A/97Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах тухай 2019.02.20
A/98 Монгол цэргийн өдөр Зэвсэгт хүчин 98 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2019.02.20
A/111 Сумын тооллогын комиссыг байгуулж, аймгийн комиссын бүрэлдэхүүний чиг үүргийг батлах тухай 2019.02.20
A/131 Зардал гаргах тухай 2019.03.01
A/133 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.03.01
A/142 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.03.06
A/144 Аймгийн өсвөрийн шигшээ багийн зардал гаргах тухай 2019.03.06
A/151 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2019.03.07
A/157 Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээнийн тухай 2019.03.13
A/160 Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн ажил зохион байгуулах тухай 2019.03.15
A/175 Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хяналт тавих тухай 2019.03.26
A/187 Үзэсгэлэн яармагт оролцох тухай 2019.03.29
A/188 Зардал гаргах тухай 2019.04.01
A/189 Дуудлага худалдаа Хөдөлмөрийн амт үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 2019.04.01
A/190 Соёлын төв байгуулах тухай 2019.04.01
A/191 Гоц халдварт болон халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажлыг эхлүүлэх үйлчилгээний хөлс олгох тухай 2019.04.02
A/192 Тариалалтын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө баталж штаб байгуулах тухай 2019.04.03
A/157 Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээнийн тухай 2019.03.13
A/157 Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээнийн тухай 2019.03.13
A/157 Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээнийн тухай 2019.03.13
A/157 Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээнийн тухай 2019.03.13
A/157 Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээнийн тухай 2019.03.13
A/157 Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээнийн тухай 2019.03.13
A/157 Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээнийн тухай 2019.03.13
A/157 Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээнийн тухай 2019.03.13
A/157 Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээнийн тухай 2019.03.13
A/157 Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээнийн тухай 2019.03.13
A/157 Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээнийн тухай 2019.03.13
A/157 Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээнийн тухай 2019.03.13
A/157 Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээнийн тухай 2019.03.13
A/157 Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээнийн тухай 2019.03.13
A/157 Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээнийн тухай 2019.03.13