ЗУУНМОД СУМЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖИЛ БАТЛАГДСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

Хуульчдын хотхоны зам талбайн тохижилтын ажлын хүрээнд энэ жил замын ажлыг хийх ба Зам барилгын гүйцэтгэгчээр “Хишигт буян зам” ХХК шалгаран ажиллаж ажлын явц 50 хувьтай байна. Зам барилгын ажлыг 2020 оны 11 сард дуусган ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна.