АЙМГИЙН БАЯР НААДМЫН ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАР ХОРООНООС МЭДЭГДЭХ НЬ:

Төв аймгийн баяр наадмын үеэр хүнсний жижиглэн худалдаа, нийтийн хоолны үйлчилгээ үзүүлэх иргэдийн анхааралд:
Дараах шаардлагыг хангасан аж ахуйн нэгж иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрлийг 2020 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдөр 09 цагаас Зуунмод сумын ЗДТГазарт олгоно.
1. Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан
2. Мэргэжилийн үнэмлэхтэй
3. Нийтийн хоолны үйлчилгээ нь дээж авах нөхцөлийг хангасан байх
4. Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын хувцастай байх
Жич: Аймгийн онцгой комисс болон баяр наадмын комиссын шийдвэрээр Ковид-19 цар тахлын хол хориотой холбогдуулан Хүүхдийн тоглоом тоглуулах, сугалаа суглуулах, шаар хаглуулах, ахуйн бараа худалдан борлуулах зөвшөөрөл олгохгүй болхыг мэдэгдэж байна.