Танилцуулга

БОЛОВСРОЛ

  • 1976 – 1986 Зуунмод сумын 2-р 10 жил
  • 1986 – 1990 МУИС
  • 1994 – 1996 ТЗУХИнститут

ТУРШЛАГА

  • 1990 – 1991 Баян-Өнжүүл сумын ХААН банкинд Эдийн засагч
  • 1991 – 1992 АДХГЗ-ны орлогч дарга
  • 1992 – 1994 Баян-Өнжүүл сумын Засаг даргын орлогч
  • 1994 – 1996 Баян-Өнжүүл сумын ЗДТГ-ын БОУ байцаагч
  • 1996 – 2000 Баян-Өнжүүл сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн дарга
  • 2000 – 2002 Баян-Өнжүүл сумын Засаг дарга
  • 2002 – 2012 аймгийн ИТХ-ын дарга

ИМЭЙЛ