ЗАХИРАМЖ 2020

ДугаарНэрОн сар
А/03Үндсэн хуулийн өдрийг тэмдэглэх тухай2020.01.06
А/04Цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг түр зогсоож, сургуулийн улирлын амралтын сунгах тухай2020.01.10
А/13Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.01.16
А/14Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.01.16
А/15Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.01.16
А/16Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.01.16
А/21Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.01.17
А/22Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.01.1
А/23Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.01.17
А/25Төр, хувийн хэвшлийн зөвлөлдөх хороо байгуулах тухай2020.01.20
А/40Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.01.28
А/41Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.01.28
А/42Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.01.28
А/43Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.01.28
А/44Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.01.28
А/45Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.01.28
А/46Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.01.28
А/48Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.01.28
А/49Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.01.28
А/50Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.01.28
А/54Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.01.31
А/55Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.01.31
А/57Аймгийн 2019 оны Хөдөлмөрийн аваргаар шалгаруулах тухай2020.02.03
А/58Шинэ коронавирусын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай2020.02.03
А/61Шагнах тухай2020.02.06
А/63Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.02.06
А/64Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.02.06
А/65Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.02.06
А/66Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.02.06
А/67Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.02.06
А/68Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.02.06
А/69Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.02.06
А/70Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.02.06
А/71Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.02.06
А/73Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.02.07