ГЭР ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД 15 ӨРХӨД ГЭР ОЛГОЛОО

Аймгийн Засаг даргын санаачилгаар Эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд зорилтот бүлгийн иргэдийг орон байраар хангаж иргэдийнхээ аж байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор “ГЭР” төслийг хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Энэ хүрээнд сум бүрт 3 гэр, нийт 27 сумын 81 өрхөд гэр олгохоор шийдвэрлэсэн юм. Төслийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд Аргалант суманд зохион байгуулагдсан “Төв түмний цэнгэл” баяр наадмын үеэр Алтанбулаг, Аргалант, Баянхангай, Лүн, Угтаалцайдам сумын 15 өрхөд гэр олголоо.