ХҮҮХДҮҮД ЭЭ, ӨӨРИЙГӨӨ ЭРҮҮЛ БАЙЛГАХ ӨДӨР БҮРИЙН 8 ДАДАЛ