АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН 2020 ОНЫ 2 ДУГААР ХУРАЛДААН БОЛЖ БАЙНА

Энэ удаагийн хуралдаанаар дараах 10 асуудлыг хэлэлцэнэ. Үүнд:
1. Аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн цалинг шинэчлэн тогтоох тухай
2. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт
3. Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт
4. Аймгийн “Хөдөлмөрч манлай ахмад” шалгаруулах тухай
5. Соёл, урлагийн байгууллагуудын орлогыг үнэт цаасаар тооцох журам батлах тухай
6. Аймгийн Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөний 2019 оны хэрэгжилт, 2020 оны төлөвлөгөө батлах тухай
7. Газрын харилцааны талаар 2019 онд хийсэг ажлын тайлан, аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж 2020 онд хийх ажлын чиглэл өгөх тухай
8. “Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аймгийн төлөвлөгөө батлах тухай
9. Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай
10. “Захиргааны шийдвэр, захиргааны хэм хэмжээний акт гаргах, хяналт тавих журам” загвар батлах тухай