АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ЕБСУРГУУЛИЙН УЛИРЛЫН АМРАЛТЫГ НЭГДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА

Төв аймгийн Онцгой комисс 2020 оны Нэгдүгээр сарын 10-ны өдөр хуралдлаа. Уг хуралдаанаас аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг ЕБС-ийн улирлын амралтыг сунгах, цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг түр хугацаанд зогсоож, хөл хорио тогтоох шийдвэриийг гаргалаа. Аймгийн онцгой комиссын хуралдааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Эрүүл мэндийн газрын дарга С.Мөнхтуяагаас тодрууллаа.

Төв аймгийн Хэвлэл мэдээллийн алба

АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ЕБСУРГУУЛИЙН УЛИРЛЫН АМРАЛТЫГ НЭГДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ СУНГАЛААТөв аймгийн Онцгой комисс 2020 оны Нэгдүгээр сарын 10-ны өдөр хуралдлаа. Уг хуралдаанаас аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг ЕБС-ийн улирлын амралтыг сунгах, цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг түр хугацаанд зогсоож, хөл хорио тогтоох шийдвэриийг гаргалаа. Аймгийн онцгой комиссын хуралдааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Эрүүл мэндийн газрын дарга С.Мөнхтуяагаас тодрууллаа.

Posted by Төв Аймаг Хэвлэл мэдээллийн алба on Thursday, January 9, 2020